top of page

NO.

267

ไหลลงมา

KEY

                   G                         G  

1.เรามาเพื่อร้อง ด้วยใจที่แตกสลาย

              Em                       D  

ผู้คนมากมายหลงทางไปจากพระองค์

                   G  

แผ่นดินแห้งแล้ง ที่ต้องการความรัก

      C               G  

รักษาให้คืนกลับมีชีวิต

      C              D            G  

ขอทรงสถิตอยู่เหนือเสียงอ้อนวอน


           C       D                   G  

*ไหลลงมา ลงมาให้ท่วมแผ่นดิน

          C         D           G  

ไหลลงมา ลงมาเพื่อการฟื้นฟู

          C        D                Bm   Em  

ไหลลงมา ลงมาเพื่อการรักษาหัวใจ

           C           D             G  

ขอเทลงมาความรักเมตตาพระองค์

+5
bottom of page