top of page

NO.

267

ไหลลงมา

KEY

                   G#                       G#

1.เรามาเพื่อร้อง ด้วยใจที่แตกสลาย

              Fm                       D#

ผู้คนมากมายหลงทางไปจากพระองค์

                   G#

แผ่นดินแห้งแล้ง ที่ต้องการความรัก

      C#             G#

รักษาให้คืนกลับมีชีวิต

      C#            D#          G#

ขอทรงสถิตอยู่เหนือเสียงอ้อนวอน


           C#     D#                 G#

*ไหลลงมา ลงมาให้ท่วมแผ่นดิน

          C#       D#         G#

ไหลลงมา ลงมาเพื่อการฟื้นฟู

          C#      D#              Cm   Fm  

ไหลลงมา ลงมาเพื่อการรักษาหัวใจ

           C#         D#           G#

ขอเทลงมาความรักเมตตาพระองค์

+6
bottom of page