top of page

NO.

267

ไหลลงมา

KEY

                   A                         A  

1.เรามาเพื่อร้อง ด้วยใจที่แตกสลาย

              F#m                       E  

ผู้คนมากมายหลงทางไปจากพระองค์

                   A  

แผ่นดินแห้งแล้ง ที่ต้องการความรัก

      D               A  

รักษาให้คืนกลับมีชีวิต

      D              E            A  

ขอทรงสถิตอยู่เหนือเสียงอ้อนวอน


           D       E                   A  

*ไหลลงมา ลงมาให้ท่วมแผ่นดิน

          D         E           A  

ไหลลงมา ลงมาเพื่อการฟื้นฟู

          D        E                C#m   F#m  

ไหลลงมา ลงมาเพื่อการรักษาหัวใจ

           D           E             A  

ขอเทลงมาความรักเมตตาพระองค์

-5
bottom of page