top of page

NO.

417

กาลาเทีย 6:9

KEY

            D#        Bb           Cm    Bb

อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดี

G#          Bb       Gm       C  

เพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจ

G#       Bb               Gm           C  

แล้วเราก็จะเกี่ยวเก็บในเวลาอันสมควร

Fm     Bb       G# Bb D#

กาลาเทียบทที่ 6 ข้อที่ 9

+6
bottom of page