top of page

NO.

008

ข้าเข้ามานมัสการ

KEY

     Bb          F  

1. ดุจความสว่าง

             Cm          D#

พระองค์เข้ามาในความมืดมิด

Bb             F       D#

ทรงเปิดดวงตาให้ข้าเห็น


     Bb           F          Cm           D#

2. ความงามที่ทำ ให้ใจข้ารักพระเยซู

Bb          F              D#

หวังจะได้อยู่กับพระองค์


                    Bb

**ข้าเข้ามานมัสการ

                   F  

ข้าเข้ามาเพื่อก้มกราบ

                  Gm                    D#

ข้ามาร้องว่าพระองค์ เป็นพระเจ้า

                            Bb

พระองค์ทรงงดงามสง่า

                   F  

สมควรรับคำบูชา

                        Gm          D#

พระองค์ทรงแสนดี ต่อชีวิตข้า


    Bb             F               Cm      D#

2. องค์จอมราชา ผู้รับประทับในที่สูงยิ่ง

Bb         F       D#

ทรงพระสิริในสวรรค์

Bb        F              Cm           D#

ลงมายังโลกที่ทรงสร้างด้วยหัวใจถ่อม

Bb              F             D#

ทรงยอมยากจน เพราะรักเรา


         F   Gm        D#

*** ไม่มีวันรู้ ทุกข์ทนเพียงใด

      F      Gm        D#

เพื่อไถ่บาปข้า    ที่บนกางเขน (4x)

+6
bottom of page