top of page

NO.

241

ความสุขวันคริสต์มาส

KEY

             D#                   D#

1. ความสุขวันคริสตมาสเต็ม

                    G#                D#

ไปด้วยความรักและความสุขใจ

       D#             D#

เป็นวันรื่นเริงแก่ท่าน

      Bb                  D#

และนำปีแห่งความสุข

      D#              D#

บนแผ่นดินโลกจงมี

                   G#                D#

ความสุขสำราญร้องเพลงทั่วไป

     D#          D#        Bb7           D#

ทำให้ชีวิตสมบูรณ์ ในวันคริสตมาสนี้


               D#           Cm  

* ความยินดี เป็นของท่าน

          G#  Bb  D#

ในวันคริสตมาสนี้

       D#              Cm  

สันติสุข เป็นของท่าน

          G#   Bb  D#

ในวันคริสตมาสนี้

             G# Bb7            D#

** ความสุขสงบเป็นของท่าน

     Bb7                 D#

ในวันแห่งคริสตมาสนี้

+6
bottom of page