top of page

NO.

241

ความสุขวันคริสต์มาส

KEY

             D                     D  

1. ความสุขวันคริสตมาสเต็ม

                    G                  D  

ไปด้วยความรักและความสุขใจ

       D               D  

เป็นวันรื่นเริงแก่ท่าน

      A                    D  

และนำปีแห่งความสุข

      D                D  

บนแผ่นดินโลกจงมี

                   G                  D  

ความสุขสำราญร้องเพลงทั่วไป

     D            D          A7             D  

ทำให้ชีวิตสมบูรณ์ ในวันคริสตมาสนี้


               D             Bm  

* ความยินดี เป็นของท่าน

          G    A    D  

ในวันคริสตมาสนี้

       D                Bm  

สันติสุข เป็นของท่าน

          G     A    D  

ในวันคริสตมาสนี้

             G   A7              D  

** ความสุขสงบเป็นของท่าน

     A7                   D  

ในวันแห่งคริสตมาสนี้

+5
bottom of page