NO.

241

ความสุขวันคริสต์มาส

KEY

             C#                   C#

1. ความสุขวันคริสตมาสเต็ม

                    F#                C#

ไปด้วยความรักและความสุขใจ

       C#             C#

เป็นวันรื่นเริงแก่ท่าน

      G#                  C#

และนำปีแห่งความสุข

      C#              C#

บนแผ่นดินโลกจงมี

                   F#                C#

ความสุขสำราญร้องเพลงทั่วไป

     C#          C#        G#7           C#

ทำให้ชีวิตสมบูรณ์ ในวันคริสตมาสนี้


               C#           Bbm  

* ความยินดี เป็นของท่าน

          F#  G#  C#

ในวันคริสตมาสนี้

       C#              Bbm  

สันติสุข เป็นของท่าน

          F#   G#  C#

ในวันคริสตมาสนี้

             F# G#7            C#

** ความสุขสงบเป็นของท่าน

     G#7                 C#

ในวันแห่งคริสตมาสนี้

+4