top of page

NO.

339

ทรงทำเพื่อเรา

KEY

Bb 

1. พระผู้ช่วย พระผู้ไถ่

Bb

ทรงนำข้า ออกจากโคลน ผงคลี

Bb

ทรงยิ่งใหญ่ ชั่วนิรันดร์

Bb

ข้าจะไม่เป็นอย่างเดิม

               Gm                     D#

ทรงอยู่ใกล้ข้า พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์

                    Bb                           F  

มายังโลกเพื่อเรา พระบุตร ของพระเจ้า


           Bb                F  

** ทรงเป็น และ ยอมตาย

    Gm                  F  

ทรงฟื้นพระชนม์ขึ้นมา

      Bb             F  

เพื่อทุกคนที่วางใจ

       Gm         F  

จะได้รับชีวิตนิรันดร์

         D#  F          Bb

ฮาเลลูยา   ทรงทำเพื่อเรา

+6
bottom of page