top of page

NO.

339

ทรงทำเพื่อเรา

KEY

A   

1. พระผู้ช่วย พระผู้ไถ่

A  

ทรงนำข้า ออกจากโคลน ผงคลี

A  

ทรงยิ่งใหญ่ ชั่วนิรันดร์

A  

ข้าจะไม่เป็นอย่างเดิม

               F#m                     D  

ทรงอยู่ใกล้ข้า พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์

                    A                             E  

มายังโลกเพื่อเรา พระบุตร ของพระเจ้า


           A                  E  

** ทรงเป็น และ ยอมตาย

    F#m                  E  

ทรงฟื้นพระชนม์ขึ้นมา

      A               E  

เพื่อทุกคนที่วางใจ

       F#m         E  

จะได้รับชีวิตนิรันดร์

         D    E          A  

ฮาเลลูยา   ทรงทำเพื่อเรา

+5
bottom of page