top of page

NO.

040

นำข้าใกล้พระองค์

KEY

D#                    G#

1. นำข้าใกล้พระองค์

Bb                 D#          Bb

  อย่าปล่อยข้าไปห่าง

                       G#          Cm  

ด้วยใจที่ยอมจำนนอีกครา

         Bb                    G#

เพราะทรงเรียกข้าเป็นเพื่อนพระองค์


D#                      G#

2. ข้าปรารถนาพระองค์

Bb           D#          Bb

  ไม่มีใครเทียบได้

                       G#               Cm  

ไม่มีสิ่งไหนมาแทนพระองค์

        Bb              G#

ความรักสัมผัสในอ้อมพระหัตถ์

D#                      G#

   โปรดนำข้ากลับมา

Bb               D#       Bb

นำมาถึงพระองค์


   D#   Bb       G#

*** ทรงเป็น ทุกสิ่ง

D#  Bb     G#        Bb

  ทั้งสิ้น   ที่ข้า   นั้นต้องการ

D#  Bb          G#

  ขอทรง โปรดนำ

Bb                     D#

  ให้รู้พระองค์อยู่ใกล้

+6
bottom of page