top of page

NO.

211

เรามาร้องเพลง

KEY

C#                G#               Bbm  

1. เรามาร้องเพลง มาครื้นเครง

                    F#

สรรเสริญพระเจ้า

            C#         G#         F#

ด้วยสุดจิต ด้วยสุดใจ สุดกำลัง

C#          G#          Bbm                F#

เรามาเต้นรำ มาร้องรำเป็นเพลงชื่นบาน

              C#             G#            F#

เพราะเรารัก เราขอบคุณ องค์พระเจ้า


C#                      G#

**ให้พระคุณความรักเทลงมา

Bbm                     F#

  พระวิญญาณรักษาทุกดวงใจ

C#                  G#                      F#

  ให้พระพรหลั่งไหลท่ามกลางพวกเรา

+6
bottom of page