top of page

NO.

529

เราเป็นอวัยวะ

KEY

                 G#

1. เราเป็นอวัยวะ ในกายเดียวกัน

                     C#                        G#

ไม่ใช่แค่เธอไม่ใช่แค่ฉัน รวมกันคือเรา

D#                    C#                G#

พระเจ้าทรงประทานให้เราต่างกัน


                 G#

2. เราเป็นอวัยวะ ในพระเยซู

                         C#                        G#

คนนึงเป็นตา อีกคนเป็นหู ช่วยดูช่วยฟัง

D#                    C#               G#

พระเจ้าทรงประทานให้เราต่างกัน


     C#

***ไม่ทะเลาะ ไม่เกี่ยงเถียงกัน

G#

ไม่ติฉิน นินทา ว่าร้าย

Bb

ไม่แบ่งแยก ไม่มีชนชั้น

           D#

เพราะเราเป็นกายเดียวกัน


                 G#

3. เราเป็นอวัยวะ ในคริสตจักร

                              C#

พระองค์สร้างมาเพื่อเราจะรัก เป็นแสงสว่าง

D#                    C#             G#

พระเจ้าทรงประทานให้เรารักกัน


     C#

***ไม่ทะเลาะ ไม่เกี่ยงเถียงกัน

G#

ไม่ติฉิน นินทา ว่าร้าย

Bb

ไม่แบ่งแยก ไม่มีชนชั้น

          D#

เพราะเราเป็นกายเดียวกัน

C#

เท้ามือหู จมูกและตา

G#

มีส่วนขา ส่วนหัวร่างกาย

Bb

มีสมองและมีจิตใจ

D#

ที่รวมเป็นกายเดียวกัน


                 G#

4. เราเป็นอวัยวะ ในคริสตจักร

                              C#

พระองค์สร้างมาเพื่อเราจะรัก เป็นแสงสว่าง

D#                    C#             G#

พระเจ้าทรงประทานให้เรารักกัน

D#        C#                 G#   C#    G#

เป็นอวัยวะในกายพระองค์

+6
bottom of page