top of page

NO.

529

เราเป็นอวัยวะ

KEY

                 A  

1. เราเป็นอวัยวะ ในกายเดียวกัน

                     D                          A  

ไม่ใช่แค่เธอไม่ใช่แค่ฉัน รวมกันคือเรา

E                      D                  A  

พระเจ้าทรงประทานให้เราต่างกัน


                 A  

2. เราเป็นอวัยวะ ในพระเยซู

                         D                          A  

คนนึงเป็นตา อีกคนเป็นหู ช่วยดูช่วยฟัง

E                      D                 A  

พระเจ้าทรงประทานให้เราต่างกัน


     D  

***ไม่ทะเลาะ ไม่เกี่ยงเถียงกัน

A  

ไม่ติฉิน นินทา ว่าร้าย

B  

ไม่แบ่งแยก ไม่มีชนชั้น

           E  

เพราะเราเป็นกายเดียวกัน


                 A  

3. เราเป็นอวัยวะ ในคริสตจักร

                              D  

พระองค์สร้างมาเพื่อเราจะรัก เป็นแสงสว่าง

E                      D               A  

พระเจ้าทรงประทานให้เรารักกัน


     D  

***ไม่ทะเลาะ ไม่เกี่ยงเถียงกัน

A  

ไม่ติฉิน นินทา ว่าร้าย

B  

ไม่แบ่งแยก ไม่มีชนชั้น

          E  

เพราะเราเป็นกายเดียวกัน

D  

เท้ามือหู จมูกและตา

A  

มีส่วนขา ส่วนหัวร่างกาย

B  

มีสมองและมีจิตใจ

E  

ที่รวมเป็นกายเดียวกัน


                 A  

4. เราเป็นอวัยวะ ในคริสตจักร

                              D  

พระองค์สร้างมาเพื่อเราจะรัก เป็นแสงสว่าง

E                      D               A  

พระเจ้าทรงประทานให้เรารักกัน

E          D                   A     D      A  

เป็นอวัยวะในกายพระองค์

-5
bottom of page