top of page

NO.

408

เวลาของพระองค์

KEY

    G#                     Cm        Bm  

1. นมัสการพระเจ้าของข้า

Bbm       D#              G#    D#

นี่คือเวลาของพระองค์

G#                                 Cm     Fm  

ข้าอยากสรรเสริญด้วยหัวใจซื่อตรง

Bbm              D#        G#    D#

โปรดทรงชำระให้สะอาด


     G#                   Cm      Bm  

2. นมัสการด้วยใจถ่อมลง

Bbm               D#              G#     D#

พระองค์อยู่เหนือทุกเส้นทาง

G#                       Cm       Fm  

เรื่องราวภาระทุกๆสิ่งข้าทิ้งวาง

Bbm                  D#             G#

ทรงเป็นความหวังและคำตอบ


       C#                 G#

***นมัสการด้วยทั้งชีวิต

Bbm             D#                  G#

ด้วยจิตวิญญาณและความจริง

C#                       Cm           Fm  

ใจข้าร่ำร้องหาพระองค์เพื่อพักพิง

(นมัสการด้วยหัวใจที่แท้จริง)

Bbm       D#             G#

ทุกสิ่งถวายแด่พระองค์

(มอบให้พระองค์เพียงผู้เดียว)

+6
bottom of page