top of page

NO.

281

ขอถวายพระสิริ

KEY

A                E  

1. ขอถวายพระสิริ

             D               A  

แด่พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์

  F#m          C#m        Bm      E  

ผู้สมควรแก่การสรรเสริญ

A          E  

  ขอโมทนาพระคุณ

            D                    A  

แด่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด

        F#m       E   A  

เราพร้อมใจนมัสการ


               F#m      C#m  

**แด่พระเจ้าผู้ทรงพระสิริ

            D          A  

เต็มไปด้วยสง่าราศี

            F#m            C#m  

แด่พระเจ้าด้วยเพลงสดุดี

                 G                 E  

เพลงสรรเสริญยกชูพระนาม

           F#m       C#m  

แด่พระเจ้าเราชื่นชมยินดี

                D                 A  

เพราะพระองค์ประทานชีวี

             Bm           E  

เราเปรมปรีดิ์ในพระสิริ

                       A      F#m  

องค์ผู้ทรงพระชนม์

              Bm         E  

เราเปรมปรีดิ์ในพระสิริ

                A  

ตลอดนิจนิรันดร์


F                        G              E  

***ขอพระเกียรติ พระสิริ และคำสรรเสริญ

F              G               A  

   จงมีแด่พระเจ้านิจนิรันดร์ (X2)

-3
bottom of page