NO.

281

ขอถวายพระสิริ

KEY

A          E

1. ขอถวายพระสิริ

           D               A

แด่พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์

  F#m        C#m      Bm    E

ผู้สมควรแก่การสรรเสริญ

A         E

ขอโมทนาพระคุณ

          D                 A

แด่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด

       F#m     E   A

เราพร้อมใจนมัสการ

             F#m       C#m

**แด่พระเจ้าผู้ทรงพระสิริ

          D          A

เต็มไปด้วยสง่าราศี

         F#m            C#m

แด่พระเจ้าด้วยเพลงสดุดี

              G             E

เพลงสรรเสริญยกชูพระนาม

          F#m        C#m

แด่พระเจ้าเราชื่นชมยินดี

               D              A

เพราะพระองค์ประทานชีวี

            Bm        E

เราเปรมปรีดิ์ในพระสิริ

                     A    F#m

องค์ผู้ทรงพระชนม์

           Bm          E

เราเปรมปรีดิ์ในพระสิริ

                A

ตลอดนิจนิรันดร์


F                   G          E

**ขอพระเกียรติ พระสิริ และคำสรรเสริญ

F          G           A

   จงมีแด่พระเจ้านิจนิรันดร์ (X2)

-3