top of page

NO.

006

ขอบพระคุณ

KEY

E                                    A  

1. ทุกทุกครั้งทุกทีที่ลูกต้องพบอะไร

F#m                                   B  

ไม่ว่าจะทุกข์ทนหรือมีความสุขเท่าไร

E                                       A  

แม้ว่าโลกจะวนเวียนเปลี่ยนหมุนยังไง

      F#m                            B  

ลูกก็ยังรอดพ้นผ่านไปได้ทุกที


     C#m  

**เพราะพระคุณอันมากมาย

ที่ยิ่งใหญ่ช่างเปี่ยมล้น

G#m  

ทำให้ลูกมีแรงจะเดินจากความสับสน

A              F#m            B  

อย่างแน่ใจ   ในเส้นทางนี้


                   E                         C#m  

*โปรดให้ลูกขอบพระคุณไม่ว่าจะเจออะไร

F#m                         B  

ขอบพระคุณไม่ว่าจะทุกข์หรือเสียใจ

               G#m  

และอย่าให้ลูกลืมพระองค์

          C#m            F#m   

ในวันเวลาที่สุขใจ ขอทรงเมตตา

    B                             E  

ให้ลูกขอบพระคุณเสมอไป

(ให้ลูกขอบพระคุณหมดหัวใจ)


    E                             A  

2. ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ลูกนั้นจะพบอะไร

F#m                                     B  

ไม่ว่าความคาดหวังจะเป็นดั่งใจหรือไม่

E                                              A  

แม้ว่าโลกจะวนเวียนและเปลี่ยนหมุนยังไง

        F#m                                  B  

ลูกก็แน่ใจว่าจะผ่านไปได้เหมือนทุกที

-3
bottom of page