top of page

NO.

006

ขอบพระคุณ

KEY

F                                    Bb

1. ทุกทุกครั้งทุกทีที่ลูกต้องพบอะไร

Gm                                   C  

ไม่ว่าจะทุกข์ทนหรือมีความสุขเท่าไร

F                                       Bb

แม้ว่าโลกจะวนเวียนเปลี่ยนหมุนยังไง

      Gm                            C  

ลูกก็ยังรอดพ้นผ่านไปได้ทุกที


     Dm  

**เพราะพระคุณอันมากมาย

ที่ยิ่งใหญ่ช่างเปี่ยมล้น

Am  

ทำให้ลูกมีแรงจะเดินจากความสับสน

Bb            Gm            C  

อย่างแน่ใจ   ในเส้นทางนี้


                   F                         Dm  

*โปรดให้ลูกขอบพระคุณไม่ว่าจะเจออะไร

Gm                         C  

ขอบพระคุณไม่ว่าจะทุกข์หรือเสียใจ

               Am  

และอย่าให้ลูกลืมพระองค์

          Dm            Gm   

ในวันเวลาที่สุขใจ ขอทรงเมตตา

    C                             F  

ให้ลูกขอบพระคุณเสมอไป

(ให้ลูกขอบพระคุณหมดหัวใจ)


    F                             Bb

2. ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ลูกนั้นจะพบอะไร

Gm                                     C  

ไม่ว่าความคาดหวังจะเป็นดั่งใจหรือไม่

F                                              Bb

แม้ว่าโลกจะวนเวียนและเปลี่ยนหมุนยังไง

        Gm                                  C  

ลูกก็แน่ใจว่าจะผ่านไปได้เหมือนทุกที

-2
bottom of page