NO.

266

ขอเทลงมา

KEY

C#                G#                Bbm

1. โอ้..ข้าต้องการ ความรักพระองค์

C#              G#            F#

ความรักมั่นคง ที่ทรงไถ่ข้า

C#               G#        Bbm

ขอทรงเติมเต็มในหัวใจ ที่อ่อนล้า

F#                       G#

เมื่อข้าเข้ามา นมัสการ


C#              G#                    Bbm

2. ผู้เดียวที่ข้า อยากร้องสรรเสริญ

C#             G#              F#

คือพระองค์ผู้ประทานชีวา

C#           G#

ข้าเข้ามาขอพระองค์

      Bbm

ทรงพื้น ดวงวิญญาณ

F#                           G#

ที่ข้าต้องการคือเพียงพระองค์


               C#                Bbm

** ขอเทลงมา น้ำแห่งชีวิต

              F#                          G#

ขอทรงสัมผัส ท่ามกลางชีวิตที่มืดมน

          C#                            Fm

ขอเทลงมา พระคุณความรักพระองค์

               F#                          G#

ขอทรงเมตตา ให้ข้าได้อยู่ในพระคุณ

           C#

ขอเทลงมา

G#          F#         G#

(ขอเทลงมา[สูง])


C#                G#                    Bbm

3. ข้ายอมทุกสิ่งต่อพระพักตร์พระองค์

C#                G#                     F#

และขอโปรดทรง ครอบครองจิตใจ

C#        G#                 Bbm

กี่ครั้งที่ข้าอ่อนแอ พระองค์ทรงอภัย

F#                     G#

ทรงฟังทุกคำที่ข้าร้องทูล


          C#    G#   F#  Bbm   G#  F#

***ข้าขอ การเจิม ข้าขอ   กำลัง (x4)

-3