NO.

118

ข้าเป็นของพระองค์

KEY

Intro: F#/ C#/ D#m/ B/ x2

      F#

1. ความรักของพระองค์

          C#

สูงส่งเหนือกว่าฟ้าสวรรค์

D#m

ความชอบธรรมพระองค์

          B

มั่นคงเหนือภูเขาสูงใหญ่


F#                          C#

ข้ามีความมั่นใจในพระเจ้าผู้เป็นความรัก

D#m

จิตใจข้ายินดี

               B

ต่อหน้าพระพักตร์ของพระบิดา


              F#           C#

** ร้องว่า ฮาเลลูยา ข้าเป็นของพระองค์

D#m        B

ฮาเลลูยา พระองค์รู้จักข้า

F#              C#

ทุกวันเวลา เดินไปกับพระองค์

D#m              B

นิจนิรันดร์กาล พระองค์รักข้าก่อน


     F#

3. ในความรักพระองค์

                C#

ความหวาดกลัว ต้องหลีกหนีหาย

D#m

ทรงเป็นแสงที่ฉาย

               B

เหนือความอาย และความมืดมน

  F#

พระองค์อยู่ข้างเรา

      C#

แม้เผชิญกับความทุกข์ทน

D#m                       B

ข้ามีความยินดี ในชัยชนะของพระเยซู


                G#m           Bbm     B

***จะความมืด หรือความตาย อันตราย

       C#            

ก็ไม่อาจจะพรากเรา

            G#m            Bbm

จากความรักของพระคริสต์

           B         C#

ด้วยเหตุนี้เราจึงมีชัย

-3