top of page

NO.

118

ข้าเป็นของพระองค์

KEY

Intro: G  / D  / Em  / C  / x2

      G  

1. ความรักของพระองค์

          D  

สูงส่งเหนือกว่าฟ้าสวรรค์

Em  

ความชอบธรรมพระองค์

           C  

มั่นคงเหนือภูเขาสูงใหญ่


G                                 D  

ข้ามีความมั่นใจในพระเจ้าผู้เป็นความรัก

Em  

จิตใจข้ายินดี

                  C  

ต่อหน้าพระพักตร์ของพระบิดา


               G            D  

** ร้องว่า ฮาเลลูยา ข้าเป็นของพระองค์

Em          C  

ฮาเลลูยา พระองค์รู้จักข้า

G                D  

ทุกวันเวลา เดินไปกับพระองค์

Em                  C  

นิจนิรันดร์กาล พระองค์รักข้าก่อน


     G  

3. ในความรักพระองค์

                 D  

ความหวาดกลัว ต้องหลีกหนีหาย

Em  

ทรงเป็นแสงที่ฉาย

               C  

เหนือความอาย และความมืดมน

  G  

พระองค์อยู่ข้างเรา

      D  

แม้เผชิญกับความทุกข์ทน

Em                            C  

ข้ามีความยินดี ในชัยชนะของพระเยซู


                Am               Bm         C  

***จะความมืด หรือความตาย อันตราย

        D              

ก็ไม่อาจจะพรากเรา

               Am           Bm  

จากความรักของพระคริสต์

             C         D  

ด้วยเหตุนี้เราจึงมีชัย

-2
bottom of page