NO.

118

ข้าเป็นของพระองค์

KEY

Intro: G#/ D#/ Fm  / C#/ x2

      G#

1. ความรักของพระองค์

          D#

สูงส่งเหนือกว่าฟ้าสวรรค์

Fm  

ความชอบธรรมพระองค์

           C#

มั่นคงเหนือภูเขาสูงใหญ่


G#                               D#

ข้ามีความมั่นใจในพระเจ้าผู้เป็นความรัก

Fm  

จิตใจข้ายินดี

                  C#

ต่อหน้าพระพักตร์ของพระบิดา


               G#          D#

** ร้องว่า ฮาเลลูยา ข้าเป็นของพระองค์

Fm          C#

ฮาเลลูยา พระองค์รู้จักข้า

G#              D#

ทุกวันเวลา เดินไปกับพระองค์

Fm                  C#

นิจนิรันดร์กาล พระองค์รักข้าก่อน


     G#

3. ในความรักพระองค์

                 D#

ความหวาดกลัว ต้องหลีกหนีหาย

Fm  

ทรงเป็นแสงที่ฉาย

               C#

เหนือความอาย และความมืดมน

  G#

พระองค์อยู่ข้างเรา

      D#

แม้เผชิญกับความทุกข์ทน

Fm                            C#

ข้ามีความยินดี ในชัยชนะของพระเยซู


                Bbm               Cm         C#

***จะความมืด หรือความตาย อันตราย

        D#            

ก็ไม่อาจจะพรากเรา

               Bbm           Cm  

จากความรักของพระคริสต์

             C#       D#

ด้วยเหตุนี้เราจึงมีชัย

-1