NO.

22

จิตวิญญาณข้ากระหาย

KEY

     A      C#m          F#m

1. จิตวิญญาณข้ากระหายพระเจ้า

               D         E       A   E7

ดุจดังกวางน้อยกระหายหาน้ำ

A          C#m         F#m

ทรงเป็นความปรารถนาแห่งจิตใจ

        D            E         A

ข้าที่อยาก สรรเสริญพระองค์


      F#m                 D       A

**ทรงเป็นโล่ห์กำบังที่ เข้มแข็ง

      D                  Bm    C#

ทรงเป็นผู้เดียวที่ข้ารักเทิดทูน

A          C#m         F#m

ทรงเป็นความปรารถนา แห่งจิตใจ

       Bm           E        A

ข้าที่อยาก สรรเสริญพระองค์

-3