top of page

NO.

022

จิตวิญญาณข้ากระหาย

KEY

    G#      Cm            Fm  

1. จิตวิญญาณข้ากระหายพระเจ้า

                 C#        D#     G#   D#7

ดุจดังกวางน้อยกระหายหาน้ำ

G#        Cm             Fm  

ทรงเป็นความปรารถนาแห่งจิตใจ

        C#            D#         G#

ข้าที่อยาก สรรเสริญพระองค์


      Fm                C#       G#

**ทรงเป็นโล่ห์กำบังที่ เข้มแข็ง

        C#               Bbm     C  

ทรงเป็นผู้เดียวที่ข้ารักเทิดทูน

G#         Cm            Fm  

ทรงเป็นความปรารถนา แห่งจิตใจ

       Bbm          D#        G#

ข้าที่อยาก สรรเสริญพระองค์

-4
bottom of page