NO.

22

จิตวิญญาณข้ากระหาย

KEY

     G#      Cm          Fm

1. จิตวิญญาณข้ากระหายพระเจ้า

               C#         D#       G#   D#7

ดุจดังกวางน้อยกระหายหาน้ำ

G#          Cm         Fm

ทรงเป็นความปรารถนาแห่งจิตใจ

        C#            D#         G#

ข้าที่อยาก สรรเสริญพระองค์


      Fm                 C#       G#

**ทรงเป็นโล่ห์กำบังที่ เข้มแข็ง

      C#                  Bbm    C

ทรงเป็นผู้เดียวที่ข้ารักเทิดทูน

G#          Cm         Fm

ทรงเป็นความปรารถนา แห่งจิตใจ

       Bbm           D#        G#

ข้าที่อยาก สรรเสริญพระองค์

-4