top of page

NO.

022

จิตวิญญาณข้ากระหาย

KEY

    G        Bm            Em  

1. จิตวิญญาณข้ากระหายพระเจ้า

                 C          D       G     D7  

ดุจดังกวางน้อยกระหายหาน้ำ

G          Bm             Em  

ทรงเป็นความปรารถนาแห่งจิตใจ

        C              D           G  

ข้าที่อยาก สรรเสริญพระองค์


      Em                C         G  

**ทรงเป็นโล่ห์กำบังที่ เข้มแข็ง

        C                 Am     B  

ทรงเป็นผู้เดียวที่ข้ารักเทิดทูน

G           Bm            Em  

ทรงเป็นความปรารถนา แห่งจิตใจ

       Am          D          G  

ข้าที่อยาก สรรเสริญพระองค์

-5
bottom of page