top of page

NO.

437

ณ ที่นั่น

KEY

C#        G#  Bbm    F#      C#

1. นำข้าไปในที่ประทับพระเจ้า

       G#          F#

เพื่อสัมผัสพระองค์

C#     G#   Bbm     F#     C#

ให้ข้ายืนอยู่ในการเล้าโลมใจ

        G#         F#

ของพระผู้เมตตา

C#     G#     Bbm        F#         C#

ข้าเฝ้ารอยลโฉมพระพักตร์พระองค์

      G#             F#

เพื่อชมความงดงาม

C#     G#        Bbm          F#      C#

ข้าจะตามกลิ่นหอมความรักพระองค์

    G#        F#

ตลอดชั่วนิรันดร์


   G#         C#          G#   Bbm        F#

**เมื่อข้าได้อยู่  ณ  ที่นั่นได้ดื่มด่ำสันติสุข

C#        F#   G#

กับพระองค์ผู้เดียว

C#    F#      G#

ในเวลานั้น  ข้าเห็นความรักละมุน

F#         G#

ข้าพบพระองค์

               C#       G#    Bbm  

เมื่อข้าได้อยู่ ณ ที่นั่นทุกอย่างจะ

          F#       C#      F#       G#

 ผันแปรเปลี่ยน ไม่มีความทุกข์ใจ

C#   F#      G#

ในเวลานั้น ข้าเห็นพระพักตร์พระเจ้า

F#            G#      C#

ข้าพบพระองค์พระเจ้า


 C#          G#    Bbm    F#     C#

2. เปิดหนทางให้ข้าได้พบพระเจ้า

   G#                 F#

ผู้ทรงความชอบธรรม

 C#    G#     Bbm    F#    C#

นำข้าเดินเข้าไปสู่พระบัลลังก์

G#             F#

อยู่กับพระองค์

-3
bottom of page