top of page

NO.

437

ณ ที่นั่น

KEY

D          A    Bm    G        D  

1. นำข้าไปในที่ประทับพระเจ้า

       A            G  

เพื่อสัมผัสพระองค์

D       A     Bm     G       D  

ให้ข้ายืนอยู่ในการเล้าโลมใจ

        A           G  

ของพระผู้เมตตา

D       A       Bm        G           D  

ข้าเฝ้ารอยลโฉมพระพักตร์พระองค์

      A               G  

เพื่อชมความงดงาม

D       A          Bm          G        D  

ข้าจะตามกลิ่นหอมความรักพระองค์

    A          G  

ตลอดชั่วนิรันดร์


   A           D            A     Bm        G  

**เมื่อข้าได้อยู่  ณ  ที่นั่นได้ดื่มด่ำสันติสุข

D          G     A  

กับพระองค์ผู้เดียว

D      G        A  

ในเวลานั้น  ข้าเห็นความรักละมุน

G           A  

ข้าพบพระองค์

               D         A      Bm  

เมื่อข้าได้อยู่ ณ ที่นั่นทุกอย่างจะ

          G         D        G         A  

 ผันแปรเปลี่ยน ไม่มีความทุกข์ใจ

D     G        A  

ในเวลานั้น ข้าเห็นพระพักตร์พระเจ้า

G              A        D  

ข้าพบพระองค์พระเจ้า


 D            A      Bm    G       D  

2. เปิดหนทางให้ข้าได้พบพระเจ้า

   A                   G  

ผู้ทรงความชอบธรรม

 D      A       Bm    G      D  

นำข้าเดินเข้าไปสู่พระบัลลังก์

A               G  

อยู่กับพระองค์

-2
bottom of page