top of page

NO.

037

ที่ประทับ

KEY

     D                         G  

1.ฐานพระบัลลังก์ มีความชอบธรรม

D                     A  

ที่ทรงประทับ มีความงดงาม

D                          G  

พระเจ้าทรงรัก ประตูศิโยน

D              A  

ที่ข้าจะไปถวายสรรเสริญ


           F#m            Bm  

*ณ ที่แท่นบูชา ข้าอาศัยอยู่

            G  

เพื่อจะสรรเสริญ

                    A  

นมัสการพระเจ้าของข้า


          D        A        F#m       G  

**โอข้ารัก ที่ประทับ ของพระองค์

D          A        Bm         A  

ใจและกายร้องเพลงสรรเสริญ

D           Em     F#m      G  

โอ.. ข้า.. สุขใจ  ที่ได้อาศัย

   Em    A         D  

ในที่ประทับพระองค์

-3
bottom of page