NO.

37

ที่ประทับ

KEY

     D                    G

1.ฐานพระบัลลังก์ มีความชอบธรรม

D                   A

ที่ทรงประทับ มีความงดงาม

D                     G

พระเจ้าทรงรัก ประตูศิโยน

D            A

ที่ข้าจะไปถวายสรรเสริญ

           F#m          Bm

*ณ ที่แท่นบูชา ข้าอาศัยอยู่

          G

เพื่อจะสรรเสริญ

                A

นมัสการพระเจ้าของข้า


          D        A       F#m     G

**โอข้ารัก ที่ประทับ ของพระองค์


D        A       Bm        A

ใจและกายร้องเพลงสรรเสริญ

D           Em   F#m    G

โอ.. ข้า.. สุขใจที่ได้อาศัย

   Em   A        D

ในที่ประทับพระองค์

-3