top of page

NO.

236

นับพระพร

KEY

     A  

1. แม้นความทุกข์ลำบาก

              Bm  

เกิดขึ้นแก่ท่านเมื่อใด

E                                    A  

มีภาระหนักมากท่านคิดว่าแบกไม่ไหว

A                                    Bm  

หันมานับพระพร ย้อนดูนับทีละอัน

E  

แปลกแต่จริงแน่แล้ว

                  A    E    A  

พระเจ้าทรงโปรดช่วยท่าน


    A                         Bm  

* นับพระพรของท่านดูทีละอัน

E                         A  

นับพระพรซึ่งพระเยซูประทาน

D                    E  

นับพระพรนั้น นับดูทีละอัน

A                    D               E        A  

นับพระพรของท่าน ซึ่งพระเยซูประทาน


     A                                  Bm  

2. แม้บุคคลทั้งปวงมีทรัพย์สมบัติมากมาย

E                                     A  

แต่พระเจ้าสัญญาให้พรจนนับไม่ไหว

A                                        Bm  

รับพระพรซึ่งทรัพย์สินเงินทองซื้อไม่ได้

E  

แล้วพระเจ้าประทาน

                  A    E    A  

บำเหน็จจนเหลือบรรยาย


    A                                  Bm  

3. เวลาท่านต่อสู้จะเป็นการเล็กหรือใหญ่

E                                     A  

อย่าระอาอ่อนใจพระผู้เป็นเจ้าอยู่ใกล้

A                                  Bm  

จงนับดูพระพรเพราะทูตสวรรค์ป้องกัน

E  

ช่วยเล้าโลมดวงจิต

            A     E    A  

ท่านจนตลอดสิ้นกาล

-3
bottom of page