top of page

NO.

231

พระบิดาในสวรรค์เรารักพระองค์

KEY

A                                  Bm  

1. พระบิดาในสวรรค์ เรารักพระองค์

     E7                           A  

เรายกพระนามพระองค์บูชา

           A  

ให้พระบัลลังก์พระองค์ประทับ

             Bm  

เหนือคำสรรเสริญ

         D            E7            A  

ให้ทั่วโลกาประกาศพระบารมี


E7                 A    C#m        D  

**สาธุการพระนาม องค์ทรงฤทธา

    Bm                   E      A  

ผู้ทรงครอบครองชั่วนิจนิรันดร์

E7                A     C#m      D  

  สาธุการพระนาม องค์ทรงฤทธา

      Bm    E     A  

ทรงเป็นราชานิรันดร์

-3
bottom of page