NO.

231

พระบิดาในสวรรค์เรารักพระองค์

KEY

A                             Bm

1. พระบิดาในสวรรค์ เรารักพระองค์

     E7                      A

เรายกพระนามพระองค์บูชา

          A

ให้พระบัลลังก์พระองค์ประทับ

            Bm

เหนือคำสรรเสริญ

         D          E7          A

ให้ทั่วโลกาประกาศพระบารมี


E7                  A  C#m      D

**สาธุการพระนาม องค์ทรงฤทธา

    Bm                 E    A

ผู้ทรงครอบครองชั่วนิจนิรันดร์

E7               A   C#m       D

  สาธุการพระนาม องค์ทรงฤทธา

       Bm  E    A

ทรงเป็นราชานิรันดร์

-3