NO.

231

พระบิดาในสวรรค์เรารักพระองค์

KEY

G#                             Bbm

1. พระบิดาในสวรรค์ เรารักพระองค์

     D#7                      G#

เรายกพระนามพระองค์บูชา

          G#

ให้พระบัลลังก์พระองค์ประทับ

            Bbm

เหนือคำสรรเสริญ

         C#          D#7          G#

ให้ทั่วโลกาประกาศพระบารมี


D#7                  G#  Cm      C#

**สาธุการพระนาม องค์ทรงฤทธา

    Bbm                 D#    G#

ผู้ทรงครอบครองชั่วนิจนิรันดร์

D#7               G#   Cm       C#

  สาธุการพระนาม องค์ทรงฤทธา

       Bbm  D#    G#

ทรงเป็นราชานิรันดร์

-4