top of page

NO.

231

พระบิดาในสวรรค์เรารักพระองค์

KEY

G                                  Am  

1. พระบิดาในสวรรค์ เรารักพระองค์

     D7                           G  

เรายกพระนามพระองค์บูชา

           G  

ให้พระบัลลังก์พระองค์ประทับ

             Am  

เหนือคำสรรเสริญ

         C            D7            G  

ให้ทั่วโลกาประกาศพระบารมี


D7                 G    Bm        C  

**สาธุการพระนาม องค์ทรงฤทธา

    Am                   D      G  

ผู้ทรงครอบครองชั่วนิจนิรันดร์

D7                G     Bm      C  

  สาธุการพระนาม องค์ทรงฤทธา

      Am    D     G  

ทรงเป็นราชานิรันดร์

-5
bottom of page