top of page

NO.

420

พระเจ้ายิ่งใหญ่เราทำได้

KEY

                Em                 D  

1. เมื่ออยู่กลางทะเลที่น่ากลัว

                 C              D  

คลื่นลมก็มากมายไม่เห็นอะไร

              Em                      D  

หากพระองค์ชวนเราให้ก้าวไป

                  C          D  

ก้าวพ้นจากเรือนี้


              Em                       D  

2. เราจะเดินไปบนคลื่นและลม

                     C       D  

ด้วยความเชื่อที่มี ไปหาพระองค์

           Em                   D  

ไม่ต้องกลัวเมื่อใจเชื่อมั่นคง

                   C              D  

พระองค์เปิดหนทางไป

     Am          Bm        C            D  

*ถวายทั้งหมดที่มีเพื่อพระองค์

        Am         Bm              C       D  

ทรงเพิ่มให้เกิดผลอย่างมากมาย


                     G  

***ป่าวร้องเรื่องรักที่ยิ่งใหญ่

    D  

ชีวิตประกาศก้องไป

       Em       D          C  

จากร้อยพันพระองค์เพิ่มให้เป็นล้าน

                 G  

เพราะพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่

Dm             G             C  

ไม่ว่าทำสิ่งไหนก็เป็นไปได้ทั้งนั้น

    Am             Bm  

ไม่มองชีวิตด้วยตา

         Cm                  D           Em  

แต่ว่าเชื่อพระเจ้ายิ่งใหญ่เราทำได้ทุกสิ่ง


              Em               D  

3. ไม่เคยมีอะไรที่ยากเกิน

                    C             D  

พระองค์จะเปิดทาง แค่ไว้วางใจ

      Em                      D  

ให้ชีวิตเป็นพรหลั่งไหลไป

                 C                  D  

ให้คนสรรเสริญพระนาม

-3
bottom of page