NO.

420

พระเจ้ายิ่งใหญ่เราทำได้

KEY

                Fm                 D#

1. เมื่ออยู่กลางทะเลที่น่ากลัว

                 C#            D#

คลื่นลมก็มากมายไม่เห็นอะไร

              Fm                      D#

หากพระองค์ชวนเราให้ก้าวไป

                  C#        D#

ก้าวพ้นจากเรือนี้


              Fm                       D#

2. เราจะเดินไปบนคลื่นและลม

                     C#     D#

ด้วยความเชื่อที่มี ไปหาพระองค์

           Fm                   D#

ไม่ต้องกลัวเมื่อใจเชื่อมั่นคง

                   C#            D#

พระองค์เปิดหนทางไป

     Bbm          Cm        C#          D#

*ถวายทั้งหมดที่มีเพื่อพระองค์

        Bbm         Cm              C#     D#

ทรงเพิ่มให้เกิดผลอย่างมากมาย


                     G#

***ป่าวร้องเรื่องรักที่ยิ่งใหญ่

    D#

ชีวิตประกาศก้องไป

       Fm       D#        C#

จากร้อยพันพระองค์เพิ่มให้เป็นล้าน

                 G#

เพราะพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่

D#m             G#           C#

ไม่ว่าทำสิ่งไหนก็เป็นไปได้ทั้งนั้น

    Bbm             Cm  

ไม่มองชีวิตด้วยตา

         C#m                  D#         Fm  

แต่ว่าเชื่อพระเจ้ายิ่งใหญ่เราทำได้ทุกสิ่ง


              Fm               D#

3. ไม่เคยมีอะไรที่ยากเกิน

                    C#           D#

พระองค์จะเปิดทาง แค่ไว้วางใจ

      Fm                      D#

ให้ชีวิตเป็นพรหลั่งไหลไป

                 C#                D#

ให้คนสรรเสริญพระนาม

-2