top of page

NO.

464

พระเยซูอยู่ข้างเรา

KEY

E              D#m    C#m  

หลายครั้งที่เราไม่เข้าใจ

E             D#       G#m     F#m  -B  

หวังแล้วไม่เป็นดังตั้งใจ

E      B       C#m                     B  

สิ่งที่เคยฝันแล้วมาพลันเปลี่ยนไป

          Bbm     D#  G#

ที่เคยหมายในใจไม่เป็น

E                  D#m    C#m  

หลายครั้งเฝ้ารอและอดทน

E                       D#          G#m    F#m  -B  

หลายครั้งเหมือนโดนทอดทิ้งไป

E            B   C#m              B  

แต่ไม่เคยท้อ แม้ต้องรอเท่าใด

        C#m  

มีจิตใจที่ยังกล้าแกร่ง

                Em             A  

เปี่ยมด้วยหวังกำลังแข็งแรง


                     D      F#m     Bm   A  

**เพราะองค์พระเยซูอยู่ข้างเรา

Em                         G            A  

แม้ไม่เป็นไปอย่างที่หวังและตั้งใจ

               D     F#m        Bm   A  

และองค์พระเยซูจะช่วยนำ

Em               G   Em   A         D  

พระองค์ประทานสิ่งที่ดีเกินเข้าใจ

-3
bottom of page