NO.

464

พระเยซูอยู่ข้างเรา

KEY

F              Em    Dm  

หลายครั้งที่เราไม่เข้าใจ

F             E         Am     Gm  -C  

หวังแล้วไม่เป็นดังตั้งใจ

F      C       Dm                     C  

สิ่งที่เคยฝันแล้วมาพลันเปลี่ยนไป

          Bm     E    A  

ที่เคยหมายในใจไม่เป็น

F                  Em    Dm  

หลายครั้งเฝ้ารอและอดทน

F                       E            Am    Gm  -C  

หลายครั้งเหมือนโดนทอดทิ้งไป

F            C   Dm              C  

แต่ไม่เคยท้อ แม้ต้องรอเท่าใด

        Dm  

มีจิตใจที่ยังกล้าแกร่ง

                Fm             Bb

เปี่ยมด้วยหวังกำลังแข็งแรง


                     D#    Gm     Cm   Bb

**เพราะองค์พระเยซูอยู่ข้างเรา

Fm                         G#          Bb

แม้ไม่เป็นไปอย่างที่หวังและตั้งใจ

               D#   Gm        Cm   Bb

และองค์พระเยซูจะช่วยนำ

Fm               G# Fm   Bb       D#

พระองค์ประทานสิ่งที่ดีเกินเข้าใจ

-2