top of page

NO.

540

สารภาพ

KEY

Intro: E  / E  / F#m  / F#m  

 E                          F#m  

ถ้าเราสารภาพบาปของเรา

  G#m                              A  

พระองค์ทรงซื่อสัตย์และเที่ยงธรรม

G#m    F#m         G#m       F#m  

ก็จะทรงโปรด...ยกบาปของเรา

A             G#m  

และจะทรงชำระเราให้พ้น

       F#m               B  

จากการอธรรมทั้งสิ้น

-3
bottom of page