top of page

NO.

540

สารภาพ

KEY

Intro: F  / F  / Gm  / Gm  

 F                          Gm  

ถ้าเราสารภาพบาปของเรา

  Am                              Bb

พระองค์ทรงซื่อสัตย์และเที่ยงธรรม

Am    Gm         Am       Gm  

ก็จะทรงโปรด...ยกบาปของเรา

Bb           Am  

และจะทรงชำระเราให้พ้น

       Gm               C  

จากการอธรรมทั้งสิ้น

-2
bottom of page