top of page

NO.

411

หยุด

KEY

     B                F#          G#m  

1. ข้าจะวางทุกสิ่งต่อหน้าพระบาท

  F#m       B         E              F#

ถวายทุกสิ่งเพื่อนมัสการ

             B        E     F#

พระเจ้าของข้า

B                       F#    G#m  

ความกังวลเรื่องราวที่มีทุกอย่าง

     F#m    B             E                 F#

ข้าขอวางลงมอบอยู่ในพระหัตถ์

             B  

ฝากกับพระองค์


               E    F#            D#m  

***ในเวลานี้   ข้าจะหยุดและฟัง

G#m             C#m  

โปรดทรงนำทุกอย่าง

          F#             B  

ขอให้ข้าเป็นที่พอพระทัย

                     E   F#         D#m      G#m  

โปรดนำความคิด ให้ชีวิตข้ามีความหมาย

C#m              F#                     B  

ให้หัวใจข้าเหมือนพระทัยพระองค์

(หัวใจข้าเป็นของพระองค์ผู้เดียว)


Midtro: B  / F#/ E  / F#

     B                   F#              G#m  

2. ข้ารอคอยพระองค์โปรดทรงสัมผัส

    F#m    B           E       F#

ข้ารักวันคืนที่อยู่ในพระหัตถ์

              B          E     F#

พระเจ้าของข้า

B                   F#         G#m  

โปรดยกทิ้งทุกสิ่งที่บนสองบ่า

    F#m   B         E                 F#

ให้หัวใจข้ามีแต่เพียงพระองค์

             B  

พระองค์ผู้เดียว

-3
bottom of page