NO.

411

หยุด

KEY

     C                G            Am  

1. ข้าจะวางทุกสิ่งต่อหน้าพระบาท

  Gm       C         F              G  

ถวายทุกสิ่งเพื่อนมัสการ

             C        F     G  

พระเจ้าของข้า

C                       G      Am  

ความกังวลเรื่องราวที่มีทุกอย่าง

     Gm    C             F                 G  

ข้าขอวางลงมอบอยู่ในพระหัตถ์

             C  

ฝากกับพระองค์


               F    G              Em  

***ในเวลานี้   ข้าจะหยุดและฟัง

Am             Dm  

โปรดทรงนำทุกอย่าง

          G               C  

ขอให้ข้าเป็นที่พอพระทัย

                     F   G           Em      Am  

โปรดนำความคิด ให้ชีวิตข้ามีความหมาย

Dm              G                       C  

ให้หัวใจข้าเหมือนพระทัยพระองค์

(หัวใจข้าเป็นของพระองค์ผู้เดียว)


Midtro: C  / G  / F  / G  

     C                   G                Am  

2. ข้ารอคอยพระองค์โปรดทรงสัมผัส

    Gm    C           F       G  

ข้ารักวันคืนที่อยู่ในพระหัตถ์

              C          F     G  

พระเจ้าของข้า

C                   G           Am  

โปรดยกทิ้งทุกสิ่งที่บนสองบ่า

    Gm   C         F                 G  

ให้หัวใจข้ามีแต่เพียงพระองค์

             C  

พระองค์ผู้เดียว

-2