top of page

NO.

470

อธิษฐานก่อน

KEY

                F#              C#     D#m      C#

1. ตื่นตอนเช้าให้อธิษฐานกันก่อน

            G#m                   F#     C#

ให้พระเจ้าประทานพระพรในวันนี้

            F#          Bbm                D#m  

ก่อนจะกินจะโมทนาพระคุณพระเจ้าแสนดี

             G#m                    F#         C#

ก่อนจะนอนเฝ้าทูลอ้อนวอนทุกทุกที


          F#          C#       D#m      C#

2. ทำสิ่งใดให้อธิษฐานกันก่อน

        G#m                   F#        C#

อย่าใจร้อนไม่รอพระองค์คงไม่ดี

        F#                 Bbm               D#m   C#

ไม่สบายทั้งกายและใจพระองค์รักษาทุกที

    G#m                       C#      F#

สิ่งดี ๆ พระองค์ทรงเตรียมให้เรา


                     B        C#                   Bbm  

**เวลาที่อธิษฐาน ให้อ้อนวอนด้วยสุดใจ

      D#m               G#m  

ไม่ต้องมีความสงสัย

      C#                  F#

ไม่ต้องกระวนกระวายสิ่งใด

              B          C#                Bbm  

หากสื่งที่ขอ พระเจ้าทรงพอพระทัย

       D#m              G#m    C#           F#

ทุกเรื่องที่ฝากเอาไว้ จะพบเจอคำตอบ

-3
bottom of page