top of page

NO.

066

เพื่อน

KEY

A                     E  

1. อาจจะมีซักคราว

F#m          E               D  

ที่เธอเองไม่มีแม้ใครสักคน

       Bm             E  

ไม่มีใครมาเข้าใจเธอ


    A                 E  

2. หากมีใครซักคน

F#m               E               D  

ที่ให้ความสำคัญและคอยเข้าใจ

         Bm                 E  

อยู่ตรงนั้นเมื่อเธอต้องการ


   B                   F#

*พระเยซูเป็นเพื่อนที่ดีเสมอ

D#                  G#m  

ทำเพื่อเธอทุกอย่าง

E                 F#

เพื่อให้เธอสุขใจ


            B                   F#

**พระเยซูจะเป็นเพื่อนเธอ

        G#m                  D#m  

อยู่กับเธอในยามทุกข์ใจ

            E                 D#m            F#

ขอเพียงเธอจะยอมไว้ใจในทางพระองค์

         B                  F#

พระเยซูจะเป็นเพื่อนเธอ

         G#m                D#m  

อยู่กับเธอไม่ทอดทิ้งไป

             E                D#m  

ขอเพียงเธอจะเปิดหัวใจ

                 F#         B  

ให้กับพระองค์ เข้าในใจเธอ

-3
bottom of page