top of page

NO.

066

เพื่อน

KEY

Bb                   F  

1. อาจจะมีซักคราว

Gm          F               D#

ที่เธอเองไม่มีแม้ใครสักคน

       Cm             F  

ไม่มีใครมาเข้าใจเธอ


    Bb               F  

2. หากมีใครซักคน

Gm               F               D#

ที่ให้ความสำคัญและคอยเข้าใจ

         Cm                 F  

อยู่ตรงนั้นเมื่อเธอต้องการ


   C                   G  

*พระเยซูเป็นเพื่อนที่ดีเสมอ

E                    Am  

ทำเพื่อเธอทุกอย่าง

F                 G  

เพื่อให้เธอสุขใจ


            C                   G  

**พระเยซูจะเป็นเพื่อนเธอ

        Am                  Em  

อยู่กับเธอในยามทุกข์ใจ

            F                 Em            G  

ขอเพียงเธอจะยอมไว้ใจในทางพระองค์

         C                  G  

พระเยซูจะเป็นเพื่อนเธอ

         Am                Em  

อยู่กับเธอไม่ทอดทิ้งไป

             F                Em  

ขอเพียงเธอจะเปิดหัวใจ

                 G           C  

ให้กับพระองค์ เข้าในใจเธอ

-2
bottom of page