top of page

NO.

066

เพื่อน

KEY

B                     F#

1. อาจจะมีซักคราว

G#m          F#             E  

ที่เธอเองไม่มีแม้ใครสักคน

       C#m             F#

ไม่มีใครมาเข้าใจเธอ


    B                 F#

2. หากมีใครซักคน

G#m               F#             E  

ที่ให้ความสำคัญและคอยเข้าใจ

         C#m                 F#

อยู่ตรงนั้นเมื่อเธอต้องการ


   C#                 G#

*พระเยซูเป็นเพื่อนที่ดีเสมอ

F                    Bbm  

ทำเพื่อเธอทุกอย่าง

F#               G#

เพื่อให้เธอสุขใจ


            C#                 G#

**พระเยซูจะเป็นเพื่อนเธอ

        Bbm                  Fm  

อยู่กับเธอในยามทุกข์ใจ

            F#               Fm            G#

ขอเพียงเธอจะยอมไว้ใจในทางพระองค์

         C#                G#

พระเยซูจะเป็นเพื่อนเธอ

         Bbm                Fm  

อยู่กับเธอไม่ทอดทิ้งไป

             F#              Fm  

ขอเพียงเธอจะเปิดหัวใจ

                 G#         C#

ให้กับพระองค์ เข้าในใจเธอ

-1
bottom of page