top of page

NO.

362

ในพระนามพระเยซู (เราขอสั่ง)

KEY

Bm          A            G             A  

1. องค์พระวิญญาณ เปี่ยมด้วยฤทธา

G                    A  

ทรงครอบครองและ

                       Bm      G   A  

อยู่ท่ามกลางพวกเรา

Bm       A       G             A  

องค์จอมโยธา  สิงห์แห่งยูดาห์

G               A                  F#

เราประกาศชัยในนามพระองค์


                           Bm  

***ในพระนามพระเยซู

     Em        A                   Bm  

เราขอสั่งทำลายอำนาจของความมืด

           G       A                D   E   F#

ให้ประตูเมืองมารได้พินาศไป

                       Bm  

ในพระนามพระเยซู

     Em      A             Bm  

เรายึดคืนทุกๆ สิ่งของพวกเรา

           G               A  

เราทำลายป้อมปราการ

                   D       E   F#

ด้วยคำสรรเสริญ

                 Em         A           Bm  

โดยฤทธิ์อำนาจ แห่งนามพระเยซู

        Em          A         Bm  

มีฤทธิ์อำนาจในนามพระเยซู


               Em         A         Bm  

***เราประกาศชัยในนามพระเยซู

-3
bottom of page