NO.

362

ในพระนามพระเยซู (เราขอสั่ง)

KEY

Cm          Bb          G#           Bb

1. องค์พระวิญญาณ เปี่ยมด้วยฤทธา

G#                  Bb

ทรงครอบครองและ

                       Cm      G# Bb

อยู่ท่ามกลางพวกเรา

Cm       Bb     G#           Bb

องค์จอมโยธา  สิงห์แห่งยูดาห์

G#             Bb                G  

เราประกาศชัยในนามพระองค์


                           Cm  

***ในพระนามพระเยซู

     Fm        Bb                 Cm  

เราขอสั่งทำลายอำนาจของความมืด

           G#     Bb              D# F   G  

ให้ประตูเมืองมารได้พินาศไป

                       Cm  

ในพระนามพระเยซู

     Fm      Bb           Cm  

เรายึดคืนทุกๆ สิ่งของพวกเรา

           G#             Bb

เราทำลายป้อมปราการ

                   D#     F   G  

ด้วยคำสรรเสริญ

                 Fm         Bb         Cm  

โดยฤทธิ์อำนาจ แห่งนามพระเยซู

        Fm          Bb       Cm  

มีฤทธิ์อำนาจในนามพระเยซู


               Fm         Bb       Cm  

***เราประกาศชัยในนามพระเยซู

-2