top of page

NO.

002

กลิ้งออกไป

KEY

            D  

กลิ้งออกไป กลิ้งออกไป กลิ้งออกไป

           A                D     A         D  

บรรดาภาระหนักแห่งใจ กลิ้งออกไป


              G               D  

* บนกางเขนบุตรพระเจ้า

              G             D  

ต้องเลือดไหลเพื่อไถ่เรา

       A                 D  

ฮาเลลูยา กลิ้งออกไป

กลิ้งออกไป กลิ้งออกไป

          A                 D     A          D  

บรรดาภาระหนักแห่งใจ กลิ้งออกไป

-2
bottom of page