top of page

NO.

541

ขอ หา เคาะ

KEY

     G                  Em  

จงขอแล้วจะได้ จงหาแล้วจะพบ

     Am                      D  

จงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่พวกท่าน


              C      D           G  

***เพราะว่าทุกคนที่ขอก็ได้

            C     D            G  

และทุกคนที่แสวงหาก็พบ

     C      D          Bm     Em  

ทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้เขา

     Am     D                   G  

ทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้เขา

-2
bottom of page