top of page

NO.

317

ข้าจะต้องกลัวสิ่งใด

KEY

           Em                            C  

1. พระเจ้าเป็นความรอด เป็นแสงส่องสว่าง

 G                      D  

ข้าจะต้องกลัวสิ่งใด

             Em                 C  

โอ อู้ โว อูโว่   โอ อู้ โว อูโว่

              G                  D  

โอ อู้ โว อูโว่   โอ อู้ โว อูโว่


         Em                        C  

2. พระเจ้าเป็นกำลัง เป็นปราการเข้มแข็ง

G                       D  

ข้าจะต้องกลัวสิ่งใด

              Em                  C  

โอ อู้ โว อูโว่   โอ อู้ โว อูโว่

               G                  D  

โอ อู้ โว อูโว่   โอ อู้ โว อูโว่


         Em                          C  

3. พระเจ้าทรงช่วยเหลือ ในเวลาทนทุกข์

G                       D  

ข้าจะต้องกลัวสิ่งใด

              Em                 C  

โอ อู้ โว อูโว่   โอ อู้ โว อูโว่

               G                   D  

โอ อู้ โว อูโว่   โอ อู้ โว อูโว่


                   C  

** เพราะพระองค์จะซ่อนข้า

D                    Em  

ไว้ในพลับพลา ในเวลาสงคราม

         C                 D  

ข้าจะยืนและมองดูชัยชนะ

                C                   C  

เพราะการรบเป็นของพระองค์

                   G                    D  

***โอ อู้ โว อูโว่   โอ อู้ โว อูโว่

              Em                 C  

โอ อู้ โว อูโว่   โอ อู้ โว อูโว่


      C                   Em  

B. ทรงฤทธา เหนือศัตรูข้า

     C                        C  

ข้าจะโห่ร้อง ด้วยชัยชนะ


            C                       Em  

C. และไม่ใช่โดยฤทธิ์และไม่ใช่โดยเรี่ยวแรง

     C                                          C  

แต่โดยพระวิญญาณ ขององค์พระเจ้า

-2
bottom of page