top of page

NO.

601

ความหวัง

KEY

D  

1. ความหวังของชนทุกชาติ

จะได้เห็นฤทธานุภาพ

        G                     D  

ของพระเจ้าพลิกฟื้นแผ่นดิน

D  

แม่น้ำแห่งความยินดีจะหลั่งไหลทั่วปฐมพี

       G                     D  

เรารอคอยจะเห็นการฟื้นฟู

                  A                G              D  

และแผ่นดินโลกประกาศก้องพระบารมี

       A               G          D        A  

พระสิริจะส่องมาถึงทั่วโลกา


                 Bm                      G  

***ประกาศปีแห่งความโปรดปราน

              D         A  

ของพระเจ้า………….

             Bm         G               D       A  

ประกาศปีแห่งชัยชนะของพระองค์

            Bm        G  

จะมีคนรับการรักษา

            D                    A  

จะเปรมปรีดิ์ร่วมกันอีกครา

                  G                       A  

เพราะพระองค์ทรงเป็นความหวัง

                   D  

ของประชาชาติ

-2
bottom of page